Nieuws

Notulen ALV KWG 2018

Op woensdag 4 april jl. was de 241ste ALV van het KWG. De notulen (in concept) vindt u op het ledengedeelte van de  KWG website. Inloggen rechtsboven.

Tijdens deze vergadering is de samenstelling van het bestuur veranderd. De huidige bestuursleden vindt u op de bestuurspagina.

Veiling van oude KWG boeken

In april 2018 gaat het KWG een flink aantal 19e-eeuwse boeken -- en enkele uit de 18e en vroege 20e eeuw -- veilen. Het merendeel van de boeken handelt over wiskunde maar er zijn ook enkele over astronomie bij. De boeken komen uit het archief van het KWG. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan het ontsluiten van het Brouwer-archief dat in 2016 aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem is overgedragen.
Meer informatie op wiskgenoot.nl/veiling-van-oude-kwg-boeken

Agenda

Wintersymposium 2018

Het Wintersymposium vond plaats op 13 januari 2018 in het Academiegebouw te Utrecht. Het onderwerp was "WiskundeTaal".

Nederlands Mathematisch Congres

The 54-th Dutch Mathematical Congress (NMC) was held in Veldhoven, on April 3—4, 2018. Here you can find some pictures of the congress, and a taster by Wil Schilders (in Dutch).

The 55-th NMC will be held on April 23-24, 2019.

"Een onvermoeide arbeid komt alles te boven"

Motto van het KWG, opgericht in 1778