Instituutsleden

Instituutsleden

Instituutsleden steunen het Koninklijk Wiskundig Genootschap in financiële of materiële zin. Het KWG is deze organisaties voor deze steun zeer erkentelijk en wil dat met deze pagina kenbaar maken.

CWI

Centrum Wiskunde & Informatica

RU

Radboud Universiteit

RUG

Rijksuniversiteit Groningen

TUD

Technische Universiteit Delft

TU/e

Technische Universiteit Eindhoven

UvA

Universiteit van Amsterdam (Korteweg-de Vries Instituut en ILLC)

UL

Universiteit van Leiden

UT

Universiteit Twente

UU

Universiteit van Utrecht

VU

Vrije Universiteit Amsterdam