Publicaties

Publicaties

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap publiceert het kwartaalblad Nieuw Archief voor Wiskunde, dat in 1875 is opgericht en in het jaar 2000 zijn 'vijfde serie' ingegaan is. Het is een informatief vakblad voor een breed publiek, dat zich richt op actualiteit in onderwijs en onderzoek, in bedrijfsleven en industrie, en in het wetenschapsbeleid. Het bevat nieuws, oraties, overzichtsartikelen, polemieken, onderwijsanalyses, een problemenrubriek, boek- en proefschriftbesprekingen en veel meer.

Dit tijdschrift wordt aan alle leden verzonden, evenals de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief met een overzicht van de agenda.

Daarnaast geeft het KWG elke twee maanden het wiskundetijdschrift voor jongeren Pythagoras uit. Het rijke artikelenarchief van zowel NAW als Pythagoras is via internet toegankelijk.

Het KWG geeft ook elk kwartaal het wetenschappelijke tijdschrift Indagationes Mathematicae. De verzamelde werken van Stieltjes en Brouwer zijn uitgegeven met steun van het KWG.

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren NVvW heeft het KWG eind 2005 de Stichting Epsilon opgericht. Doel van de stichting is het waarborgen van de activiteiten van Epsilon Uitgaven, zoals het uitgeven van de serie wetenschappelijke boeken en de deeltjes uit de Zebra reeks.

 

Wiskundige Opgaven

Van 1906 tot 1960 heeft het WG een serie Wiskundige Opgaven met de oplossingen  uitgegeven.